Beleidsplan

Beleidsplan Stichting Weggeefwinkel Ten Boer.

De Weggeefwinkel is een onafhankelijke en gratis tweedehands winkel. Wie spullen over heeft levert  ze in, wie iets nodig heeft kan het gratis meenemen. Daarnaast kun je tijdens de openingstijden terecht voor een kopje koffie of thee. 

Een Weggeefwinkel  waar je GRATIS kunt shoppen: kleding, speelgoed, servies, boeken, dvd’s, enz.  Het idée hierachter is dat deze spullen  voor  IEDEREEN  te verkrijgen zouden moeten zijn. Op deze manier werken we aan armoede-bestrijding en hopen we samen de wereld een beetje leuker te maken, door gekregen spullen weer weg te mogen geven aan wie er behoefte aan heeft.

Tegelijkertijd heeft het ook te maken met duurzaamheid, hergebruik van spullen. Weggooien kan altijd nog en het hoeft niet perse   nieuw te zijn.

We hebben op deze manier al heel veel mensen  mogen helpen; denk hierbij aan bijstandgezinnen, ongepland zwangere dames, allochtone medemensen, enz.

Mensen brengen hun nog  goede overbodig geworden spullen bij ons zodat wij ze weer kunnen geven aan wie er maar belang bij hebben. Het heeft aan beide kanten te maken met bewustwording en zoals wij dat  noemen: de gun-factor.

Maar niet alleen voor spulletjes zijn wij er. Het sociale aspect staat bij ons hoog in het vaandel:  een schouder,  een luisterend oor, een kopje  koffie/thee…. Even weer onder de mensen zijn, omdat het leven soms best een beetje zwaar kan zijn.

 Iedereen kan spullen brengen en/of meenemen.  Het is geen ruilsysteem, dus je hoeft niet iets te geven als je iets mee wilt nemen (of andersom). De Weggeefwinkel accepteert geen geld voor spullen, maar donaties zijn welkom om het initiatief te ondersteunen. De Weggeefwinkel kan geldvrij functioneren, omdat alle medewerkers  er vrijwillig werken en voor de huur van de winkel  krijgt de Stichting  Weggeefwinkel  een subsidie van  de   gemeente Groningen.

Spullen brengen.

Spullen inleveren kan alleen tijdens de openingstijden van de Weggeefwinkel.  Mocht het bezwaarlijk zijn om met deze spullen te reizen, dan kunnen de spullen na een telefoontje eventueel ook opgehaald worden. In principe moeten  alle spullen voor de  Weggeefwinkel  nog goed genoeg zijn om door een ander gebruikt te worden. Kapotte of vieze spullen willen we niet en electrische apparaten moeten nog wel werken. Alles wat binnenkomt  wordt door de vrijwilligers zorgvuldig gecontroleerd. Alle kleding en schoenen  die na controle niet  in de winkel  terecht  komen, gaan naar een  speciaal  bedrijf dat deze spullen bewerkt voor  landen van de derde wereld. Er gaat op deze manier niets verloren.  

Spullen meenemen.

Iedereen kan de spullen uit de Weggeefwinkel meenemen zonder er iets voor te betalen. De spullen die in de Weggeefwinkel  staan, zijn dus niet alleen voor mensen met weinig geld bedoeld. Hoewel  je de eerste keer misschien het gevoel hebt iets te stelen, hoef je je niet bezwaard te voelen om spullen bij ons  uit te komen zoeken. Sterker nog: de Weggeefwinkel zou niet lang bestaan als iedereen alleen maar spullen zou komen brengen ! En als je je daar ongemakkelijk bij voelt hopen we dat dit je wat bewuster maakt van de geldgerichtheid van de maatschappij en je gaat nadenken over de redenen hierachter en de rechtvaardigheid  er van.  We gaan uit van de goede bedoelingen van mensen en verwachten van onze klanten dat zij niet meer meenemen dan zij nodig hebben. We hebben als regel: maximaal  6  dingen per  persoon en laat ook even aan een medewerker zien wat je zoal  meeneemt.  Verkoop van spullen die worden meegenomen uit de Wegggeefwinkel is niet toegestaan.

U zult de Weggeefwinkel  regelmatig tegenkomen in de huis-aan-huis-bladen en op het internet  via facebook. Hierop  maken we ook vaak  ‘aparte’  ingebrachte  spullen bekend  en soms  vragen we hier ook naar speciale gewenste goederen  voor een speciaal gezin/persoon. 

Ook organiseren we regelmatig  speciale evenementen  zoals een bingo, een modeshow, een kerstfair  om onze klanten iets meer te bieden. 

De Stichting Weggeefwinkel is door de belastingdienst erkend als ‘goed doel’. Dat betekent dat  we een ANBI-status hebben en dat  daardoor  giften fiscaal  aftrekbaar zijn.  Daarmee  kunnen wij de maandelijkse lasten bekostigen  en  de winkel  draaiende houden  wat voor een ieder gunstig is. 

Gegevens  instelling:

Stichting Weggeefwinkel Ten Boer sinds  9 december 2016.  (officieus gestart in zomer  2014)  

RSIN-nummer:  857016143

KvK-nummer:  67477399

Website: www.wgwtenboer.nl 

www.facebook.com/weggeefwinkel  ten boer  (via  de website www.wgwtenboer.nl) 

email: info@wgwtenboer.nl   

bankrek.:  NL90 RBRB 0944 3601 49

Corr .adres:  Vierendeel 8, 9791 JG Ten Boer

tel. 06  26 19 89 67 (alleen tijdens openingsuren)

voor het maken van een afspraak: www.wgwtenboer.nl

Bestuur:

Voorzitter:  mevr. Dea Weber

Secretaris + PR:  mevr. Wilma Bont                                                                                                                                                                 

Penningmeester: dhr. Rommert Steenbeek, Vierendeel 8,  9791 JG Ten Boer   

Lid: mevr.Trudy Bisschop

Lid: mevr. Sjani van Dijk


 Openingstijden:

Elke maandag,  dinsdag  en donderdag van 9.00 – 15.00 uur  

elke 1 ste zaterdag van de maand  van 10.00 – 15.00 uur.

Adres  winkel :  Handelsweg 1A, 9791 DG te   Ten Boer.


Wij heten u allen van harte welkom in onze Weggeefwinkel .

Het bestuur en de vrijwilligers.